1. Privacybeleid van Illumade B.V. en de daaronder vallende merken 

Wij van Illumade B.V. respecteren je privacy en je persoonlijke gegevens. Wij zijn ons ervan bewust dat je vertrouwen stelt in Illumade B.V. We zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen. In dit privacy beleid leggen we uit welke gegevens we verzamelen en hoe we deze gegevens opslaan, beveiligen en verwerken. Dit privacybeleid is van toepassing op:  

Onze websites en de diensten die we daarop aanbieden zoals het verkopen van producten:  

Wij houden ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de “Relevante Wetgeving”) Dit beleid is van kracht vanaf 21 maart 2023. 

2. Ben je jonger dan 16 jaar?  

Wanneer je jonger bent dan 16 jaar kun je geen gebruik maken van onze websites en diensten zonder toestemming van een ouder of voogd.  

3. Persoonlijke gegevens 

Om onze websites en diensten aan te bieden, verwerken we persoonlijke en niet-persoonlijke gegevens. Onder persoonlijke gegevens valt alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon zoals gedefinieerd in de Relevante Wetgeving. Onder niet-persoonlijke gegevens valt informatie die anoniem, geaggregeerd, geanonimiseerd of op een andere manier je identiteit niet onthult. 

4. Wettelijke basis gegevensverzameling  

Wij kunnen je gegevens op verschillende momenten verzamelen en verwerken. Dit doen we: 

De wettelijke basis voor onze gegevensverwerking kan zijn:  

We ontvangen en verwerken geen persoonsgegevens van externe partijen.  

5. Welke gegevens verzamelen we en waarom?

Wanneer je gebruik maakt van onze websites en/of diensten hebben we gegevens van je nodig. We verwerken deze gegevens voor verschillende doelen zoals het afhandelen van je betaling, om contact met je op te nemen wanneer dit nodig is, om goederen bij je af te leveren, voor pre- en post-sales services, voor het gebruik van je account, om onze services te verbeteren, voor marketingdoeleinden en voor alle andere zakelijke/commerciële doeleinden. Persoonlijke gegevens die we verzamelen zijn: 

Voor sommige diensten hebben we aanvullende gegevens nodig (bijvoorbeeld B2B of zakelijke bestellingen): 

Bij gebruik van onze websites en diensten kunnen we de volgende niet-persoonlijke gegevens verzamelen en verwerken: 

6. Beveiliging gegevens 

De persoonsgegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Illumade B.V. of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonsgegevens waarover wij beschikken. We gebruiken beveiligingsprocedures en zowel technische als fysieke beperkingen voor toegang tot en gebruik van de persoonsgegevens op onze servers. 

Alleen geautoriseerd personeel heeft toegang tot persoonsgegevens voor het uitvoeren van werkzaamheden. Verder kan in enkele gevallen de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren. 

7. Hoe lang bewaren we je gegevens? 

We zullen je persoonsgegevens niet langer bewaren dan wettelijk is toegestaan. We bewaren je gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Alle persoonsgegevens die we bewaren, zijn onderworpen aan dit privacybeleid. 

8. Met wie delen we je gegevens? 

We zullen je persoonsgegevens niet delen met derden, behalve wanneer dit nodig is voor de uitvoering van onze diensten. In sommige gevallen maken we gebruik van externe serviceproviders, bijvoorbeeld voor het verwerken van betalingen, het leveren van bestellingen of het versturen van nieuwsbrieven. Deze serviceproviders hebben alleen toegang tot de persoonsgegevens die nodig zijn voor hun taken en zijn verplicht om deze gegevens te beschermen en vertrouwelijk te behandelen.

8.1 Gegevensverwerkers en andere zakelijke partners 

We kunnen je gegevens delen met gegevensverwerkers en derden die geen verwerkers zijn, maar diensten verlenen die verband houden met het gebruik van onze websites en diensten. Met deze partijen maken wij duidelijke afspraken over het gebruik en de bescherming van persoonsgegevens. We kunnen je gegevens bijvoorbeeld delen met IT-dienstverleners, marketingplatforms, advertentieplatforms, betalingsplatforms en consumentenbeoordelingsplatforms. Ze zullen bijvoorbeeld gegevens opslaan en visualiseren, transacties verwerken en marketingactiviteiten uitvoeren. Onder gegevensverwerkers en andere zakelijke partners vallen bijvoorbeeld: 

8.2 Anderen, om juridische redenen 

We kunnen gegevens delen met anderen om juridische redenen of in verband met claims of geschillen. We kunnen ook persoonsgegevens delen als we van mening zijn dat dit vereist is door toepasselijke wet- en regelgeving. 

8.3 Anderen, met jouw toestemming 

We verzamelen of gebruiken geen gegevens voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid, tenzij we van tevoren je toestemming hiervoor hebben verkregen. 

9. Overdracht persoonsgegevens 

De gegevens die we van je verzamelen worden opgeslagen binnen de Europese Economische Ruimte (EER), of in landen met een passend beschermingsniveau waaronder het Verenigd Koninkrijk. Een deel van onze (externe) partners zijn gevestigd in de Verenigde Staten. Bij het accepteren van de cookies kunnen gegevens worden doorgegeven naar de Verenigde Staten.

10. Externe links 

Mogelijk vind je advertenties of andere content op onze websites die linken naar andere websites. Wij hebben geen controle over de inhoud van deze websites en zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of de privacybescherming van deze websites. Wij adviseren om het privacybeleid van die websites te lezen. 

11. Cookies 

Wij maken gebruik van 3 type cookies. Cookies zijn tekstbestanden die je apparaat of browser opslaat wanneer je onze website bezoekt. Bij een volgend bezoek worden deze gegevens teruggestuurd naar de server. Zo kan de server je apparaat of browser herkennen. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Type cookies op onze websites: 

Illumade B.V. kan ook technieken gebruiken die vergelijkbaar zijn met cookies. Bijvoorbeeld trackingpixels, flash-cookies, Java-scripts en tags. Al deze technieken scharen we onder de noemer Cookies.  

Wij gebruiken de Facebook-pixel, Pinterest Pixel, Bing advertentie pixel en Google AdWords Remarketing-pixel om de conversie van onze advertenties op sociale media te meten. Voor algemene website-analyses gebruiken we Google Analytics. 

Cookies kunnen essentieel zijn voor de werking van onze website. We zorgen ervoor dat je onze website veilig kunt bezoeken en we sporen bugs en fouten op onze website op. We kunnen cookies gebruiken om je gebruikerservaring op onze website te verbeteren. 

Door cookies op te slaan zorgen we er bijvoorbeeld voor dat:  

Je kunt de cookie-instellingen in je browser wijzigen als je niet wilt dat er cookies naar je apparaat worden gestuurd. Houd er rekening mee dat sommige websitefuncties mogelijk niet goed werken zonder cookies. 

12. Recht van betrokkenen volgens de AVG 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot toegang door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Die informatie hebben we namelijk niet nodig. 

We controleren regelmatig of we aan dit privacy beleid voldoen. Als je vragen hebt over dit privacybeleid, kun je contact met ons opnemen. 

13. Aanpassingen privacyverklaring 

We behouden ons het recht voor om dit privacybeleid op elk moment te wijzigen. De meest recente versie van het privacybeleid is te allen tijde te vinden op onze websites. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze websites, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.  

14. Contact informatie 

Illumade® B.V. 

Legedyk 4 

8935 DG Leeuwarden 

Nederland 

KvK-nummer: 60513942 

support@lightswing.nl  

085 401 9637